BAŞVURU DOSYASI

 1. Başvuru Formu
 2. Gönüllü Onam Formu
 3. Konu ile ilgili üç adet makale(Tam Metin)
 4. Akademik kurul kararı  (Uzmanlık ve Yüksek Lisans Araştırmalarında)
 5. Araştırma yapılacak kurum / klinik yetkilisinden olur (Gerekli ise)
 6. Biyolojik Materyalin Transfer Anlaşması (Gerekli ise)
 7. Tanı ve Tedavi Amaçlı Materyal Alımı Onam Formu (Gerekli İse)

ÖNEMLİ NOT:

 • Gerekli olduğu durumlarda Copy/Paste yönteminin özenle ve dikkatle kullanılması,
 • Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formunun araştırma grubunda yer almayan en az 3 gönüllüye okunarak anlaşılmayan bölümlerin düzeltilmesi,
 • Araştırma kapsamında yapılması planlanan rutin dışı muayene/tetkik giderlerinin ve yol ücretlerinin Bütçe Formunda gösterilmesi,
 • Başvuru Formunda yer alan araştırma sorusu, örneklem grubunun seçimi ve sayısı vb. konularda, ayrıntılı bilgi verilmesi, 
 • Dosyanın incelenmesi ve onay sürecini kısaltacaktır.
Etik Kurula yapılacak araştırma başvurularının, etik kurul sekreterliğine, araştırma dosyası ve dijital kopya ile birlikte toplantı haftasından önceki cuma günü saat 16.00’ e kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Dijital kopya, e-mail yoluyla etikkurul@cbu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Aksi halde araştırma dosyası toplantı gündemine alınamamaktadır. Başvurularda bu hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

Araştırma sorumlusunun kurum (M.C.B.Ü) dışından olması durumunda Etik Kurul Değerlendirme Ücreti olarak 1000₺ ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.


 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • Klinik Araştırmalar Derneği
 • understandinganimalresearch
 • Tibbi ilac ve Cihaz Kurumu
 • icmje
 • clinicaltrials
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik