BAŞVURU DOSYASI

 1. Başvuru Formu

 2. Taahhütname

 3. Araştırmayı Destekleyen 3 Adet Tam Metin Makale

 4. Hayvan Deneyleri Uygulama Sertifikası

 5. Başvuru Ücretinin Yatırıldığı Gösteren Banka Dekontu (Gerekli İse)

 6. Akademik Kurul Kararı (Uzmanlık ve Yüksek Lisans Araştırmalarında)

 7. Araştırma Yapılacak Kurum / LAB (CBÜ-DEHAM) Yetkilisinden Olur Yazısı


ÖNEMLİ NOT:

 • Gerekli olduğu durumlarda Copy/Paste yönteminin özenle ve dikkatle kullanılması,

 • Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formunun araştırma grubunda yer almayan en az 3 gönüllüye okunarak anlaşılmayan bölümlerin düzeltilmesi,

 • Araştırma kapsamında yapılması planlanan rutin dışı muayene/tetkik giderlerinin ve yol ücretlerinin Bütçe Formunda gösterilmesi,

 • Başvuru Formunda yer alan araştırma sorusu, örneklem grubunun seçimi ve sayısı vb. konularda, ayrıntılı bilgi verilmesi, 

Dosyanın incelenmesi ve onay sürecini kısaltacaktır.

Etik Kurula yapılacak araştırma başvurularının, etik kurul sekreterliğine, 1 takım araştırma dosyası ve dijital kopya ile birlikte toplantı haftasından önceki cuma günü saat 16.00’ e kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Dijital kopya, e-mail yoluyla etikkurul@cbu.edu.tr adresine gönderilmelidir. Aksi halde araştırma dosyası toplantı gündemine alınamamaktadır. Başvurularda bu hususların dikkate alınması önem arz etmektedir.

Araştırma sorumlusunun kurum (C.B.Ü) dışından olması durumunda Etik Kurul Değerlendirme Ücreti olarak 250₺ ilgili banka hesabına yatırılması gerekmektedir.


 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • Klinik Araştırmalar Derneği
 • understandinganimalresearch
 • Tibbi ilac ve Cihaz Kurumu
 • icmje
 • clinicaltrials
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik