BAŞVURU DOSYASI

 • Klinik İlaç Araştırmaları Başvuru Formu Ekleri

 • Gözlemsel İlaç Çalışması Başvuru Formu Ekleri

 • Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları Başvuru Formu Ekleri

 • Tibbi Cihaz Klinik Araştirmalari Başvuru Formu

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ DIŞI ARAŞTIRMALAR BAŞVURU DOSYASI

 • İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı Araştırmalar Başvuru Formu

 • Akademik Kurul Kararı ( Uzmanlık ve Yüksek Lisans araştırmalarında)

 • Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu

 • Konu ile ilgili 3 adet tam metin makale

 • Araştırmada kullanılan anket, ölçek vb formlar

 • Biyolojik materyal transfer formu (gerekli ise)

 • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (gerekli ise)

 • Araştırmanın yürütüleceği klinik, poliklinik, laboratuvar, arşiv, okul vb. yerin sorumlusundan alınan izin belgesi (gerekli ise)

ÖNEMLİ NOT:

 • Gerekli olduğu durumlarda Copy/Paste yönteminin özenle ve dikkatle kullanılması,

 • Gönüllü Bilgilendirilmiş Onam Formunun araştırma grubunda yer almayan en az 3 gönüllüye okunarak anlaşılmayan bölümlerin düzeltilmesi,

 • Araştırma kapsamında yapılması planlanan rutin dışı muayene/tetkik giderlerinin ve yol ücretlerinin Bütçe Formunda gösterilmesi,

 • Başvuru Formunda yer alan araştırma sorusu, örneklem grubunun seçimi ve sayısı vb. konularda, ayrıntılı bilgi verilmesi, 

 • Dosyanın incelenmesi ve onay sürecini kısaltacaktır.

ETİK KURUL 2018 YILI BAŞVURU ÜCRETLERİ

Faz I, II, III- İlaç Araştırması İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 2.291,50
Faz IV Klinik İlaç Araştırması İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.148,84
BY/BE Çalışmaları İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.148,84
Gözlemsel Çalışmaların İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 1.148,84
İlaç Dışı Klinik Araştırma İlk Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 2.598,25
Faz I, II, III Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 779,48
Faz IV Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 519,65
BY/BE Çalışmalarında Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 519,65
Gözlemsel Çalışmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 519,65
İlaç Dışı Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvurusu (Uzmanlık Tezleri veya Akademik Amaçlı Yapılacaklar Hariç) 779,48
Klinik Araştırma Ürünü Depolama Hizmeti Kontrol Başvurusu 3.117,90
Klinik Araştırma Dokümanları Arşivleme Hizmeti Kontrol Başvurusu 3.117,90
Faturalama/İthalat/Pazarlama/Dağıtım Yeri İçin Başvurusu 210,00

Bilgiler Güncellenmektedir..


Başvuru dosya renkleri nasıl olmalıdır?.

 Faz IKırmızı
 Faz IISarı 
 Faz IIIMavi
 Faz IVSiyah 
 Gözlemsel İlaç ÇalışmalarıBeyaz 
 BiyoYararlılık/ BiyoEşdeğerlilik ÇalışmalarıTuruncu 
 • Kamu Görevlileri Etik Kurulu
 • Klinik Araştırmalar Derneği
 • understandinganimalresearch
 • Tibbi ilac ve Cihaz Kurumu
 • icmje
 • clinicaltrials
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik